آیا نوزادان ذاتا خوشحال به دنیا می آیند؟ (قسمت ۲)

نوزادان خوشحال و خوشحالی ذاتی نوزادان

آیا نوزادان ذاتا خوشحال به دنیا می آیند؟ (قسمت ۲)

 

 

در مقاله قبل امکان وجود خوشحالی ذاتی نوزادان و احتمال این که برخی از نوزادان خوشحال به دنیا بیایند توضیح دادیم.

سپس با آوردن مثالی از دو فرزند یک خانواده طبق اظهارات مادرشان به بررسی این امر پرداختیم.

هم چنین، صحبت های لیز الیوت (Lise Eliot)، نویسنده کتاب «در آن جا چه می گذرد؟ مغز و فکر چگونه در پنج سال اوّل زندگی شکل می گیرند. (What’s Going On in There? How the Brain and Mind Develop in the First Five Years of Life)»، را درباره این نکته ذکر کردیم.

در این مقاله نیز ادامه اظهارات او را درباره امکان وجود خوشحالی ذاتی نوزادان و احتمال این که برخی از نوزادان خوشحال به دنیا بیایند، با هم مرور خواهیم کرد.

 

بنابراین، اگر فرزند شما در دوران ابتدایی جزو نوزادان خوشحال نیست و به صورت ژنتیکی به سمت عصبی شدن و یا به آسانی ناراحت شدن کشش دارد، آیا این بدان معناست که نوجوانی غمگین و سپس فرد بالغی افسرده خواهد شد؟

لیز الیوت عقیده دارد، که اصلاً این چنین نیست. خوشحالی ذاتی نوزادان را نمی توان به طور قطع رد و یا تأیید کرد، اما در این مورد می توان گفت که بسیار مهم است به یاد داشته باشیم که، رشد و یادگیری در دوران کودکی ترکیبی هم ذاتی و هم اکتسابی است.

 

نوزادان خوشحال و خوشحالی ذاتی نوزادان

 

می توان گفت راه حل این مسئله، تمرکز بر ویژگی های مثبت ذاتی کودک و و پرورش آن برای داشتن خوشحالی ای مادام العمر است. الیوت عقیده دارد، اگرچه خلق و خوی کودک توسط ذات و طبیعت او تعیین می شود، این بدین معنا نیست که ثابت و همیشگی است و نمی توان آن را تغییر داد.

خلق و خوی ذاتی با تجربیات مختلف دچار تغییر می شود و منجر به شکل گیری کلّی «شخصیت» خواهد شد.

 

شخصیت کودک شما با نرمه (لوب) های پیشانی در مغز هدایت می شود. و این دقیقاً جایی ست که دانشمندان می توانند با دقت زیاد و دقیق منشأ احساسات خوب و بد کودک را مشخص کنند.

ما احساسات خوب را با قشر (کورتِکس) پیشانی در سمت چپ مغز تجربه می کنیم و احساسات بدمان را  در قسمت راست. به همین دلیل، به نظر می رسد که در افرادی با خلق و خوی مثبت، لوب های پیشانی مغز فعالیت بیشتری دارند.

 

نوزادان خوشحال و خوشحالی ذاتی نوزادان

 

و اما خبر خوب در مورد خوشحالی و ناراحتی کودک این است که تعادل میان آن ها ثابت نیست و حتی قسمت هایی از مغز هم که به این امر مربوط اند هم بر اسا تجربیات متفاوت کودک دچار تغییر می شوند.

به عنوان مثال، لوب های پیشانی در مغر بنا بر شرایط و اتفاقات مختلف شکل می گیرند. و بنا بر نحوه شکل گیری این تجربیات، رابطه کودک با شما مشخص می شود.

در واقع، لوب های پیشانی در مغز حداقل تا اواخر نوجوانی به رشد و توسعه خود ادامه می دهند تا کامل شوند. بنا براین نگران نباشید. زیرا اگرچه امکان وجود خوشحالی ذاتی نوزادان و احتمال این که برخی از نوزادان خوشحال به دنیا بیایند وجود دارد ولی این کافی نیست و شما فرصت زیادی برای کمک به شکل گیری صحیح شخصیت و گرایش های فرزند خود دارید.

 

نوزادان خوشحال و خوشحالی ذاتی نوزادان

 

به امید این که از این مقاله لذت و استفاده کافی را برده باشید.

 

منابع:

ترجمه شده از سایت بِیبی سِنتِر
توضیحات ترجمه­ شده از دانشنامه ویکی­پدیا

درباره نویسنده

نی نی مارک

طناز وثوقی