هرگز کودک را تکان شدید ندهید!

هرگز کودک را تکان شدید ندهید!

در این ویدئوی کوتاه خواهید دید که از نظر علمی چرا پزشکان توصیه مینمایند که هرگز کودک را تکان شدید ندهید!

تکانهای شدید میتوانند آسیب های جدی به مویرگهای مغز و چشمهای کودک بزنند.

این ویدئو را برای دیگران هم بفرستید تا آنها را هم از خطرات این کار آگاه نمائید.

 

با سپاس – نی نی مارک

درباره نویسنده

نی نی مارک

نی نی مارک

نی نی بلاگ، ارائه دهنده مطالب تخصصی مادر و کودک

منو